Verkeersdagen op 10, 11 en 12 mei 2023

Met een paar oldtimers door de wijk hebben we extra aandacht gevraagd voor de 30 km zone in onze wijk. De informatie stand op het winkelcentrum werd goed bezocht en de digitale enquête is door 165 personen ingevuld. In De Hint van juli a.s. worden de resultaten van de enquête gepubliceerd.

Rijschool Hoek had op woensdag avond een “ opfriscursus verkeer “ op hun locatie georganiseerd. Verder waren er nog diverse activiteiten op het Kindcentrum Het IJzeren Kind. Het dagelijks bestuur van de wijkraad bedankt de medewerkers aan deze verkeersdagen voor hun inzet.