werkgroep
leefbaarheid & milieu

Voor activiteiten voor de leefomgeving en milieu in Hintham kun je denken aan:

  • Energie (in samenwerking met Duurzaam Hintham)
  • Water & groen
  • Mobiliteit
  • Verantwoord gebruik van de ruimte in de wijk, materialen en milieubelasting door materiaal- en grondstoffengebruik.

Gekeken wordt naar:

  • Wat zijn de gevolgen van het beleid van de gemeente en overheid voor de bewoners van Hintham.
  • Wat zijn de mogelijkheden voor Hintham?
  • Waar liggen kansen en mogelijkheden binnen onze wijk?
  • Hoe kunnen de wijkbewoners daarvan profiteren?
  • Maar ook het tijdig signaleren van negatieve gevolgen voor de wijk en bewoners.

Er zijn bewonersavonden om mee te kunnen praten en denken om wensen van bewoners te inventariseren. Projecten als ‘Zonnepanelen op het dak’ en ‘Groene daken’ zijn al succesvol gebleken. Maar er is nog een hoop te winnen.

De vraag: Hoe kunnen wij als Wijkraad en werkgroep daar stimulerend en sturend aan bijdragen?
Antwoord: Door het beleid te volgen. Contacten daarover onderhouden met de andere wijken, wijkraden en bestuursraden. (Inventariseren hoe andere wijken daarmee omgaan. Hebben zij contactpersonen die zich op dit gebied bezighouden.) Verder het volgen van de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Belangrijk is te beseffen dat onze leefomgeving voor iedereen is en dat we samen hier goed voor moeten zorgen. Door initiatieven van buurtbewoners en samenwerking met je omgeving kunnen al veel zaken volbracht worden die toekomstgericht zijn.

Je bent van harte uitgenodigd voor een gesprek met ons over jouw idee over de leefomgeving en milieu. Wie weet komt er iets moois uit! Natuurlijk ben je ook welkom als je vragen hebt hierover.

Wim
Richard

Wij, Wim Creemers en Richard de Leeuw, zijn van de werkgroep leefbaarheid & milieu. Leefbaarheid & milieu is een breed begrip en dat wordt door veel gemeenten ook breed ingevuld. Het gaat onder andere over onze wijk, buurt en straat waar wij in wonen. Maar ook over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zorgen voor een prettige en veilige omgeving voor iedereen, zonder de aardbol zwaar te belasten.

Contact: secretariaat@wijkraadhintham.nl