Werkgroep Kijk op de Wijk

Onze werkgroep ziet toe, op de staat, veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreft vooral de beplanting, speelplekken, weg meubilair en verhardingen. Als bewoners tekortkomingen ervaren, bijvoorbeeld in de inrichting van de openbare ruimte, dan kunnen zij dit melden bij de wijkraad (secretariaat@wijkraadhintham.nl). De wijkraad geeft de melding door aan de werkgroep. De werkgroep gaat vervolgens in overleg met de gemeente om te bekijken of en wat er verbetert kan worden.

De doelstelling van de werkgroep is om met regelmaat overleg te hebben met de gemeente. Ook maken we minimaal 1 keer per jaar een rondgang door Hintham om situaties ter plekke te beoordelen.

Henri
Hennie
Ad

De werkgroep Kijk op de Wijk bestaat uit:
Voorzitter: Henri van Engelen
Leden: Hennie Lucius, Ad Opstals

Contact: secretariaat@wijkraadhintham.nl