Info avond Jan Heijmanslaan

Jongstleden dinsdagavond 14 mei 2024, heeft de gemeente, in het atrium van De Biechten, een info avond gehouden aangaande de voorgenomen renovatie van de Jan Heijmanslaan.

Door verkeersdeskundigen van de gemeente werd het schetsontwerp gepresenteerd. Er was volop animo van bewoners en menige discussies werden er gevoerd. Er werden zeker kritische kanttekeningen bij het plan gemaakt en de gemeente gaat hiermee aan de slag. De voorlopige gepresenteerde planning laat zien, dat medio 2025 met de uitvoering wordt gestart. Indien het definitieve ontwerp gereed is, informeren wij u verder via deze website.