Subsidie Groene daken & Afkoppelen 2024

In 2024 verbreed de Gemeente de subsidie ‘groene daken en afkoppelen 2024’. Voorheen had de gemeente een subsidie voor groene daken, maar komend jaar wordt deze regeling uitgebreid. Zo gaat de vergoeding per aangelegde m2 groen dak omhoog en kunt u ook subsidie krijgen voor het afkoppelen van uw dakoppervlak.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

  • €25,- subsidie per m2 groen dak
  • €3,- / €7,50 / €10,- subsidie per m2 afgekoppeld dakoppervlak (afhankelijk van welke voorziening er wordt getroffen

Wat is afkoppelen?

Het regenwater van verhard oppervlak infiltreren in de bodem of geleiden naar een bovengrondse berging in plaats van op het riool. Dit betekent dat de regenpijp wordt doorgezaagd.

Op onderstaande link kunt u alle informatie vinden over de nieuwe subsidieregeling

Subsidie groene daken en afkoppelen – Gemeente ’s-Hertogenbosch