Update | Herinrichting Pastoor van Thiellaan

Er is voor gekozen om het type verharding aan het einde van het project te veranderen naar roodbruin asfalt, met een streetprint-look voor de rijloper en egale stroken aan de zijkanten voor de fietsers. Deze aanpassing draagt bij aan het verminderen van geluid, wat een zorg was vanuit de omgeving. Na overleg met de wethouder en een laatste interne beheertoets, hebben we besloten tot deze wijziging. Omdat we van mening zijn dat dit een verbetering is, hebben we ervoor gekozen dit niet opnieuw voor te leggen aan de omgeving.