Werkgroepen

Kijk op de wijk: Nol Welts, Henri van Engelen, Henk van Kollenburg
Leefbaarheid & milieu: Richard de Leeuw, Wim Creemers
Verkeer: Thijs Peters
Website: Rini van de Vossenberg, Maria van Avendonk

De werkgroepen ontwikkelen, bestuderen en onderzoeken de zaken die zij voor de wijk van belang achten. Vervolgens bepalen de werkgroepen een standpunt en brengen daarover advies uit aan de wijkraad. Indien de wijkraad met het uitgebrachte advies kan instemmen, brengt het dagelijks bestuur het standpunt ter kennis van de gemeente ‘s-Hertogenbosch of een van de andere partijen waarmee overleg van belang is.