Meepraten over nieuwe stadswijk de Vliert

De gemeente wil met buurtbewoners, woningzoekenden en belangrijke partijen in gebiedsontwikkeling de Vliert, voorheen Station Oost, in gesprek. Om de ontwikkelkaders verder uit te werken. Op 26 juni starten we met een inloopbijeenkomst in Stadion De Vliert.

De Vliert wordt een groene stadswijk waar veel aandacht is voor gezondheid en bewegen. Er worden in totaal 2.000 woningen gebouwd. Ook komt er een nieuw park, nieuwe routes en een parkeerhuis. In de eerste fase gaat het om 1.450 woningen, waarvan 70 procent betaalbaar. De woningblokken komen op de plek van het huidige transferium en rondom het station. Het concept-ontwikkelkader (pdf) is nu klaar om samen met de buurt verder in te vullen.

Ambities vertaald

In het concept-ontwikkelkader zijn de uitgangspunten voor onder meer de woningbouw en de openbare ruimte geformuleerd. Er zijn keuzes gemaakt over de nieuwe locatie van het transferium en over bouwhoogtes. Ook kan worden meegepraat over de uitstraling van de woonblokken en de invulling van de groene ruimte.

Meepraten op 26 juni en ook na de zomer

U kunt meepraten over de uitgangspunten. Op 26 juni is er van 16.30 tot 20.30 uur een inloopavond in Stadion De Vliert. Na de zomer zijn er inhoudelijke workshopsessies. Ook kunt u dan via een enquête uw ideeën aan ons meegeven. Tijdens een slotbijeenkomst presenteren we de opgehaalde resultaten.

Het concept-ontwikkelkader is een vertaling van de ambities die in het eerder vastgestelde Ambitiedocument staan. Daarbij ligt veel nadruk op een mix: ín het groen én optimaal verbonden met de binnenstad en omliggende buurten. Gezondheid, samen doen, sport en bewegen staan centraal.

Vragen en op de hoogte blijven

Meer informatie staat op www.denbosch.nl/de-vliert. Via de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de data voor de bijeenkomsten. Voor vragen kunt u contact opnemen via het digitaal contactformulier. U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopbijeenkomst op 26 juni.